BG EN FR RU DE

Тиквенo семe

 

Основен продукт, който фирма Болкан Фудс ООД изнася на външния пазар, е тиквено семе сорт „Дамски нокът”. През годините като главен производствен регион се утвърждава община Силистра, където компанията разполага с няколко работещи цеха за изкупуване и преработка на тиквени семена.

Голяма част от износа на този продукт се реализира предимно от собствено производство. Търговията на фирмата с тиквени семена се осъществява почти изцяло на външни пазари, като основните направления са Мексико, САЩ, Гърция, Западна Европа и страните от Близия изток. Търсенето на тиквени семена нараства поради увеличената им употреба в хранително-вкусовата промишленост най-вече при производството на снакс продукти.
Тел: +359 2 490 4904, Факс: +359 2 490 4910, E-Mail: info@balkanfoods.bg